Openingsuren kantoor

Vaste kantooruren

ma - vr9u00 - 10u30

Op afspraak

ma - vrnamiddag en avond
zaterdagvoormiddag

email

kantoor.vekemans@verz.kbc.be

Tel

015 24 84 17

Fax

015 25 31 38Ons aanbod - Zelfstandigen en KMO's

Burgerrechterlijke aansprakelijkheid exploitatie

Ondernemen betekent risico's nemen maar als bedrijfsleider of zelfstandige probeer je de mogelijke risico's zoveel mogelijk te voorzien. Toch is het onvermijdelijk dat er door de activiteiten (uitvoering van bepaalde werken, productie van producten, verkoop van producten, ...) als ondernemer of zelfstandige schade wordt berokkend aan derden. Deze schade kan leiden tot zware claims. Tegen de financiële gevolgen van deze risico's kan u zich verzekeren, uw onderneming en de producten van uw ondernmening worden op deze manier beschermd.

Burgerrechterlijke aansprakelijkheid na levering

Als ondernemer levert u graag goed werk. U hebt een prima product. U bent een deskundig installateur. En toch kan het soms eens misgaan. Plots hangt uw klant aan de telefoon omdat de gekochte ketel ontploft is, omdat de kast uiteen is gevallen op het hoofd van een medewerker of omdat een kortsluiting brand heeft veroorzaakt. Ook na levering blijft u aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door gebreken aan uw product of door vergissingen tijdens de installatie. Dat kan u dus een aardige duit kosten. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid na levering helpt u eventuele schade te vergoeden.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als zaakvoerder, bestuurder of directeur hebt u een grote verantwoordelijkheid. U moet uw bedrijf draaiende houden en zorgen dat u met alle wetgeving in orde bent. U moet dus heel wat in het oog houden. En misschien maakt u wel eens fouten. Aandeelhouders of andere benadeelden kunnen u dan aansprakelijk stellen voor de schade die ze hebben geleden. Daarbij staat uw persoonlijke vermogen op het spel. De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid heeft u dus echt wel nodig.

Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing

U baat een publieke ruimte uit: dancing, hotel, restaurant, sportzaal, bioscoop, een grote winkel, ... Of u organiseert een grote tentfuif. In dat geval bent u burgerlijk aansprakelijk wanneer brand uitbreekt of er zich een ontploffing voordoet. Of u nu schuld hebt aan de brand of niet; objectieve aansprakelijkheid betekent immers dat er geen fout nodig is. U zal de schade moeten vergoeden. Daarom bent u (als uitbater of organisator) wettelijk verplicht een verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing af te sluiten.

Bodemsanering

Tijdens uw activiteiten kan er zich een vorm van milieuverontreiniging voordoen. (vervuiling van grond, besmetting van oppervlaktewater, ...) Al hangt de kans sterk af van de sectoren waarin u als ondernemer werkzaam bent. Als vervuiling wordt vastgesteld, kan u aansprakelijkgesteld worden en zal u moeten zorgen voor de sanering van de bodem. De financiële gevolgen kunnen beperkt worden door een verzekering bodemsanering.

Wenst u bijkomende informatie inzake de vermelde verzekeringen, bel ons of stuur een e-mail en wij nemen spoedig contact met u op.

Brandverzekering

De investering in gebouwen, machinepark, ... loopt meestal hoog op. Hiervoor kan u best een brandverzekering afsluiten zodat u bij een schadegeval de herstellings- of wederopbouwkosten kan recupereren. Naast het brandgevaar zijn eveneens stormschade, waterschade, glasbreuk, natuurrampen en vandalisme mee opgenomen in deze verzekering.

Bedrijfsschade

Stel, een brand heeft het gebouw totaal vernield. Uw brandverzekeraar is al druk in de weer, dus de vergoeding voor de schade aan het gebouw en de inhoud komt zeker in orde. Maar intussen draait u geen omzet meer en hebt u geen inkomsten, terwijl u wel uw bedienden moet blijven betalen en de klanten op hun levering wachten. Ook die schade weegt zwaar. De verzekering bedrijfsschade springt u dan bij. Uiteraard niet alleen bij een verstoring door brand, maar ook door andere gebeurtenissen zoals storm, waterschade... De verzekering kan allerlei schade vergoeden: het winstverlies, de doorlopende vaste kosten, de extra kosten die nodig zijn om zo snel mogelijk de normale activiteiten te hernemen, ...

Diefstalverzekering

De klassieke waarborg diefstal is een optie in de brandverzekering. Je kan ervoor kiezen om bijkomend, bovenop de standaardwaarborgen, de inhoud (privé-inboedel, materiaal, koopwaar, ...) eveneens tegen diefstal te verzekeren. Naast de klassieke waarborg, is het eveneens mogelijk om specifieke waardevolle voorwerpen op maat te verzekeren tegen diefstal. Hebt u een antieke kast, een collectie postzegels, een schilderij, ... dat u apart wenst te verzekeren tegen diefstal. Geen probleem, wij bespreken samen met u de mogelijkheden en vereisten van de maatschappijen.

Alle risico's elektronica

Uw onderneming draait voor een groot stuk op elektronica: computers, fax, telefooncentrale, kopieerapparaat, alarminstallaties, sturing van machines, ... U investeert daarom ook veel geld in dat elektronicapark. Maar een kort moment van overspanning, waterschade of zelfs een ongelukkig voorvalletje met een kopje koffie kan deze gevoelige apparatuur beschadigen. Bovendien is er ook een risico op diefstal. De werking van uw bedrijf kan in het gedrang komen. Gegevensbestanden gaan verloren, uw medewerkers zijn technisch werkloos en u kan uw klanten niet meer verder helpen. Uiteraard heeft dat ook financiële gevolgen. Een verzekering alle risico's elektronica biedt u de garantie dat deze gevolgen beperkt blijven.

Machinebreuk

Soms is een machine stuk. Dat kan het gevolg zijn van een onhandigheid bij de bediening. Of van een bewuste poging tot sabotage. Een vreemd voorwerp komt ergens in de machine terecht en blokkeert de werking. Een kortsluiting of overspanning zorgt voor panne. Een tegenslag komt altijd op een ongelukkig moment. Bij dure machines, waarvoor ook de herstellingskosten een aardig prijskaartje dragen, is ook de financiële impact soms erg groot. In dat geval is het raadzaam om een verzekering machinebreuk af te sluiten.

Transportverzekering

In een bedrijf draait alles rond distributie, invoer, uitvoer. U vervoert of laat verbruiksgoederen, afgewerkte of half afgewerkte fabrikaten vervoeren. Een dergelijk transport gaat nooit zonder risico's. Een transportverzekering zorgt voor zekerheid op de weg.

Deze opsomming van verzekeringen is niet limitatief, denkt u nog aan andere verzekeringen of wenst u bijkomende informatie inzake de vermelde verzekeringen, bel ons of stuur een e-mail en wij nemen spoedig contact met u op.

Burgerrechterlijke aansprakelijkheid

Elke dag gebeuren er ongelukken in het verkeer. Om de slachtoffers zekerheid te bieden van een vergoeding, heeft de overheid de motorrijtuigenverzekering wettelijk verplicht. Die verzekering betaalt de schade die door het verzekerde voertuig is veroorzaakt. Daarbij zijn twee mogelijkheden. Ten eerste kan het gaan om de schade waarvoor de bestuurder burgerlijk aansprakelijk is omdat hij in de fout gegaan is. Ten tweede kan de schade betrekking hebben op een zwakke weggebruiker (al wie geen motorrijtuig bestuurt), ongeacht wie in fout is.

Rechtsbijstand

Als u het slachtoffer bent van een ongeval, moet u ook uw rechten kunnen laten gelden. Vaak kan een advocaat u daarbij het beste helpen. Maar die juridische hulp moet u natuurlijk wel betalen. Daarbij komt een verzekering rechtsbijstand aardig van pas. De verzekeraar neemt dan de erelonen en de kosten van de advocaat op zich. U bent vrij om een eigen advokaat te kiezen.

Volledige of Gedeeltelijke Omnium

Bij een verkeersongeval vergoedt de gewone verplichte autoverzekering niet de schade aan het verzekerde voertuig. Nochtans kan die schade erg groot zijn. Daarom kan u voor uw wagen ook de waarborg "volledige omnium" onderschrijven. Deze waarborg zorgt ervoor dat de eigen schade aan de wagen vergoed wordt. De waarborg "gedeeltelijke" omnium dekt enkel de schade in geval van brand, natuurgeweld, glasbreuk, diefstal voertuig of aanrijding van dieren.

Bijstand bij ongeval of pech

U wordt ziek. U kwetst zichzelf. Dat is vervelend als dat dicht bij huis gebeurt. Het is nog lastiger als het u ergens ver over de grenzen overkomt. De juiste medische zorgen krijgen is niet altijd even vanzelfsprekend.U hebt wagenpech, in België of elders in Europa. Natuurlijk kan u dat missen als kiespijn.Gratis hulp van een bijstandsverlener kan dan het leed verzachten. Hij of zij helpt u de zorgen of de oplossing te vinden die u nodig hebt.

Deze opsomming van verzekeringen is niet limitatief, denkt u nog aan andere verzekeringen of wenst u bijkomende informatie inzake de vermelde verzekeringen, bel ons of stuur een e-mail en wij nemen spoedig contact met u op.

Arbeidsongevallen

Als werkgever wil u instaan voor het welzijn en de veiligheid van uw werknemers. Ondanks de nodige voorzorgen, kunnen er zich af en toe ongevallen voordoen. Doet het ongeval zich voor op het werk of tijdens de reis naar en van het werk, in beide gevallen hebben uw werknemers recht op een vergoeding. De arbeidsongevallen verzekering is wettelijk verplicht en zorgt voor een vergoeding bij een arbeidsongeval.

Pensioenopbouw

Net zoals iedereen wil u op het einde van uw carrière kunnen genieten van een welverdiend pensioen. Aangezien de laatste jaren steeds duidelijker wordt dat het wettelijk pensioenstelsel onder zware druk staat, is het verstandig om zelf aan pensioenopbouw te doen. Als zelfstandige hebt u verschillende mogelijkheden. Ons kantoor staat u bij om de juiste keuze te maken uit de verschillende formules zoals:

  • Levensverzekering
  • Pensioensparen
  • Groepsverzekering / Individuele Pensioentoezegging (IPT)
  • Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ)

Deze opsomming van verzekeringen is niet limitatief, denkt u nog aan andere verzekeringen of wenst u bijkomende informatie inzake de vermelde verzekeringen, bel ons of stuur een e-mail en wij nemen spoedig contact met u op.